قالب وردپرس قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس

مجله باشگاه خبرنگاران - باشگاه خبرنگاران - دانلود کتاب

خانه / دنیای سیاست / جهانگیری مصوبه اجرای پروژه آزاد راه اهواز را ابلاغ کرد

جهانگیری مصوبه اجرای پروژه آزاد راه اهواز را ابلاغ کرد

معاون اول مدیر جمهور مصوبه اجرای پروژه آزاد راه اهواز- ایذه- لردگان به وسیله شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی را جهت اجرا ابلاغ کرد.

جهانگیری مصوبه اجرای پروژه آزاد راه اهواز را ابلاغ کرد

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی گروه تحریریه سایت جوان، اسحاق جهانگیری معاون اول مدیر جمهور تصویب‌نامه هیات وزیران راجع به اجرای پروژه آزاد راه اهواز– ایذه- لردگان به وسیله شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی را جهت اجرا ابلاغ کرد.

هیات وزیران در جلسه 24 اردیبهشت 1396به پیشنهاد وزارت راه شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق همکاری بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب 1366- تصویب کرد:

1- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب‌نامه ‘شرکت’ نامیده می‌شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌نامه ‘وزارت’ نامیده می‌شود مجاز است با حفظ مالکیت دولت جهت اجرای پروژه آزاد راه اهواز – ایذه – لردگان به طول حدود272 کیلومتر با برآورد تقریبی 55 هزار میلیارد ریال که در این تصویب‌نامه ‘پروژه’ نامیده می‌شود مشمول بر تامین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، مهندسی، تملک باقی‌مانده اراضی، کنترل کیفی، نگهداری، بهره‌برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق همکاری بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور عنوان تصویب‌نامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 26 فروردین 1394، نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری آزادراه اهواز – ایذه – لردگان به سهامداری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که به روش مذاکره مستقیم گزینش شده است است و در این تصویب‌نامه ‘شرکت طرف قرارداد’ نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.

جهانگیری مصوبه اجرای پروژه آزاد راه اهواز را ابلاغ کرد

2- شرکت طرف قرارداد عهده‌دار تامین 70 درصد از منابع مالی مورد نیاز جهت احداث پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره‌برداری و تسویه حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود. شرکت نیز تامین بخشی از سرمایه‌گذاری را به میزان 30 درصد برآورد اولیه هزینه‌ها مشمول بر هزینه استملاک اراضی و آزادسازی مسیر را تعهد نموده که از محل ردیف اعتباری پیش‌بینی شده است در قانون بودجه سنواتی و یا سایر منابع مصوب مربوط تامین خواهد نمود.

3- شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط براساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست‌های بهای ابلاغ شده است به وسیله شرکت برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روز رسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست‌های بها (تا وقت ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش‌بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه‌های سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تایید نهایی به شرکت تحویل نماید. هزینه‌های یادشده بعد از تایید شرکت و تصویب وزارت جز هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

تبصره 1 – انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور برعهده شرکت طرف قرارداد و هزینه‌های مرتبط با آن نیز بعد از تصویب طراحی و مطالعات و تایید به وسیله شرکت جز هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور خواهد شد.

تبصره 2 – حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تایید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران عنوان بند (4) این تصویب‌نامه معادل 9 درصد مبلغ برآورد این بند تعیین می‌شود.

معاون اول مدیر جمهور مصوبه اجرای پروژه آزاد راه اهواز- ایذه- لردگان به وسیله شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی را جهت اجرا ابلاغ کرد.

4- شرکت طرف قرارداد می‌تواند بعد از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تایید شرکت واگذار نماید.

5- پیش‌بینی اولیه دوره واگذاری معادل 36 سال مشتمل بر هفت سال دوره مطالعه و احداث و 29 سال دوره بهره‌برداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدوده به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا آخر دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و سریعتر محقق شود، خواهد بود.

6- قیمت سود سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره‌برداری معادل قیمت سود سپرده بلندمدت بانک‌های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه پنج درصد در وقت انعقاد قرارداد تعیین می‌شود.

تبصره 1 – به روز رسانی هر سال مانده سرمایه‌گذاری قابل استهلاک بر مبنای قیمت سود سپرده بلندمدت بانک‌های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه پنج درصد در ابتدای هر سال صورت می‌گیرد.

تبصره 2- چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده است از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از هفت سال به طول انجامد، در دوره تاخیر نه تنها هیچ¬گونه سودی جهت آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه براساس ماده (48) آیین‌نامه مذکور در بند (1) این تصویب‌نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین وظیفه پروژه کارها مورد نیاز صورت می‌گیرد.

7- مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری برعهده شرکت طرف قرارداد می‌باشد.

جهانگیری مصوبه اجرای پروژه آزاد راه اهواز را ابلاغ کرد

تبصره 1- بعد از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا آخر دوره وگذاری، هر کدام که مقدم باشد و سریعتر محقق گردد، منافع بهره‌برداری از پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات براساس پیوست‌های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل‌ها و مقررات صادره از سوی وزارت به وزارت انتقال یافته می‌شود.

تبصره 2- مرجع تایید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری در چارچوب دستورالعمل‌های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد و به هر حال در آخر دوره واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، براساس تبصره (1) این بند اقدام خواهد شد.

8- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی کشور می‌باشد.

9- شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش‌بینی کند.

معاون اول مدیر جمهور مصوبه اجرای پروژه آزاد راه اهواز- ایذه- لردگان به وسیله شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی را جهت اجرا ابلاغ کرد.

انتهای پیام/

ابلاغ مصوبه اجرای پروژه آزاد راه اهواز از سوی معاون اول مدیر جمهور

واژه های کلیدی: اجرای طرح | نگهداری | مطالعات | قرارداد | پروژه | منابع | اهواز | اخبار سیاسی

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

سوء قصد به جان شهردار آلمانی

۱۷ به گزارش گروه بین‌الملل گروه تحریریه سایت ، به نقل از خبرگزاری فرانسه، روز …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *