دانلود رایگان pdf کتاب بازجویی از صدام (تخلیه اطلاعاتی صدام) نوشته (ترجمه) جان نیکسون هوشنگ جیرانی

کتاب های جان نیکسون, کتاب های هوشنگ جیرانی, کتاب های       	       		       		کتاب پارسه (سبحان)       	, دانلود pdf 										بازجویی از صدام (تخلیه اطلاعاتی صدام)										, دانلود رایگان 										بازجویی از صدام (تخلیه اطلاعاتی صدام)										, کتاب pdf 										بازجویی از صدام (تخلیه اطلاعاتی صدام)

اضافه به لیست علاقمندی ها در حال حاضر این کالا موجود نیست

اطلاع از موجودی

:۱۳۱۹۷۹
:علوم اجتماعی و سیاسی
:بازجویی از صدام (تخلیه اطلاعاتی صدام)
:عراق سیاست و حکومت
جان نیکسون
هوشنگ جیرانی
: کتاب پارسه (سبحان)
:رقعی
:۱۳۹۶
:۱۴.۳
:۲۱.۲
:نرم
:۲۲۴
:۲۳۰,۰۰۰ ریال

عبارات مهم : کتاب های جان نیکسون

واژه های کلیدی: کتاب های جان نیکسون | کتاب های هوشنگ جیرانی | کتاب های کتاب پارسه (سبحان) | دانلود pdf بازجویی از صدام (تخلیه اطلاعاتی صدام) | دانلود رایگان بازجویی از صدام (تخلیه اطلاعاتی صدام) | کتاب pdf بازجویی از صدام (تخلیه اطلاعاتی صدام)
دانلود فایل ها