دانلود رایگان pdf کتاب شهریاران گمنام نوشته (ترجمه) احمد کسروی دنیای کتاب خرید

ایران , تاریخ ,تاریخی, ایرانی , مطالعه ,بازسازی,کتاب های احمد کسروی, کتاب های دنیای کتاب

اضافه به لیست علاقمندی ها

۱۵۰,۰۰۰ ریال

:۹۳۴۹
:داستانی
:شهریاران گمنام
:رمان تاریخی
احمد کسروی
: دنیای کتاب
:وزیری
:۱۳۹۴
:گالینگور
:۲۹۸
:۱۵۰,۰۰۰ ریال

 

عبارات مهم : ایران

“فلات کشور عزیزمان ایران از سپیده دم تاریخ دودمان‌های پادشاهی زیادی را به خود دیده هست. بعضی بخت آن را داشته‌اند که بر همه یا زیاد گسترۀ این سرزمین حکم برانند و تعدادی از فرمانروایان به خاص بعد از هجوم اعراب تا وقت برآمدن صفویان تنها بر بخش‌هایی از سرزمین کشور عزیزمان ایران حکومت کرده‌اند. توصیه جالب این است که حکمرانان محلی مناطق کشور عزیزمان ایران هم خود را شاه کشور عزیزمان ایران می‌نامیدند و این خود نشانگر این است که با وجود این که از سده اول هجری تا وقت شاه اسماعیل کمتر پادشاهی بر تمام کشور عزیزمان ایران حکم رانده است ولی پیشینه فرهنگی و تاریخی کشور عزیزمان ایران چنان بوده است که مردم و شاهان محلی از هر فرصتی جهت یادآوری و بازسازی تاریخ شکوهمند گذشته کشور عزیزمان ایران استفاده می کردند.”

“یکی از تاریخ نگاران معاصر که پژوهش‌های زیادی را جهت روشن ساختن و بازسازی تاریخ این سده‌ها انجام داده شادروان احمد کسروی تبریزی ( 1324-1269) هست. کسروی با تسلط بی‌نظیر بر زبان های عربی و اروپایی و پهلوی به مطالعه و تحقیق بر روی کتاب‌های تاریخ نوشته شده است به وسیله شرق شناسان غربی پرداخته و حتی از مطالعه شعرهای سروده شده است به وسیله مهاجمان عرب هم غافل نبوده است و از دل این شعرها بخش‌هایی از زمانه حکمرانان محلی ایرانی را بازسازی کرده است.”

pdf+ دانلود رایگان کتاب شهریاران گمنام

 

واژه های کلیدی: ایران | تاریخ | تاریخی | ایرانی | مطالعه | بازسازی | کتاب های احمد کسروی | کتاب های دنیای کتاب
دانلود فایل ها